Suprafata acoperis

Cum se calculează suprafața unui acoperiș?

Cum se calculează suprafața unui acoperiș în 2 pante, dacă pe proiecția lui în plan avem dimensiunile următoare:

Lungime – 12 metri, Lățime – 10 metri și unghiul de înclinație 35 grade?

Când se calculează suprafața în pantă a unui acoperiș, trebuie să luăm în considerare înălțimea reală a pantei, care este mai mare decât înălțimea proiectată pe plan orizontal datorită înclinației. Acest lucru înseamnă că trebuie să utilizăm lungimea efectivă a pantei acoperișului, nu doar proiecția sa orizontală.

Formula corectă pentru a calcula lungimea pantei unei laturi a acoperișului este:

Lungimea unei pante = Lungimea în plan/cos⁡(Unghiul înclinației)

Pentru un acoperiș cu lățimea de 10 metri și lungimea de 12 metri în plan, avem:

  • Jumătate din lățimea acoperișului (baza triunghiului dreptunghic format de pantă) este 5 metri.
  • Unghiul de înclinație al acoperișului este de 35 de grade.

Deci, lungimea fiecărei pante a acoperișului este: Lungimea pantei=5/cos⁡(35)

Folosind această lungime a pantei, putem calcula suprafața unei pante a acoperișului:

Suprafața unei pante=Lungimea pantei×Lungimea în plan

Și apoi înmulțim cu 2 pentru a obține suprafața totală a acoperișului (deoarece avem două pante):

Suprafața totală a acoperișului=2×Suprafața unei pante

Să calculăm valorile exacte:

  1. Lungimea pantei: Lungimea pantei≈5/cos⁡(35)≈6.1 metri. (cos(35º) ≈ 0.819)
  2. Suprafața unei pante: Suprafața unei pante≈6.1×12≈73.2 metri pătrați
  3. Suprafața totală a acoperișului: Suprafața totală≈2×73.2=146.4 metri pătrați

Prin urmare, suprafața totală a acoperișului este de aproximativ 146.4 metri pătrați.

 

Coeficientul de 1,22 obținut prin împărțirea suprafeței totale în pantă a acoperișului (146,4 metri pătrați) la suprafața sa în proiecție orizontală (120 metri pătrați), este factorul de corecție care reflectă diferența dintre suprafața în plan și suprafața efectivă în pantă a acoperișului. Acest coeficient poate fi folosit pentru a ajusta suprafețele proiectate la suprafețele reale în pantă pentru acoperișuri cu o înclinație similară.

Pentru a obține suprafața în pantă a unui acoperiș cu o anumită suprafață în proiecție orizontală, înmulțești suprafața în proiecție cu acest coeficient: Suprafața în pantă=Suprafața în proiecție×Coeficientul

Acesta este un mod util de a estima rapid suprafața necesară pentru materialele de acoperiș, cum ar fi țiglele, șindrilele bituminoase sau tabla, fără a necesita calcule detaliate pentru fiecare pantă individuală.

 

Pentru a calcula coeficienții care ajustează suprafața proiectată la suprafața reală în pantă a unui acoperiș în funcție de înclinația acestuia, putem folosi formula bazată pe cosinusul unghiului înclinației. Coeficientul pentru un anumit unghi de înclinație poate fi calculat ca inversul cosinusului unghiului respectiv:

Coeficient=1/cos⁡(Unghiul de înclinație)

Mai jos este un tabel cu coeficienții pentru unghiuri de la 5 la 90 de grade, calculați din 5 în 5 grade:

Unghi de înclinație (grade) Coeficient
5 1.00
10 1.02
15 1.04
20 1.06
25 1.10
30 1.15
35 1.22
40 1.31
45 1.41
50 1.56
55 1.74
60 2.00
65 2.37
70 2.92
75 3.86
80 5.76
85 11.43
90

Pentru unghiuri de înclinație mici (mai mici de 5 grade), coeficientul este foarte apropiat de 1, indicând o diferență minimă între suprafața proiectată și suprafața în pantă. Pe măsură ce unghiul crește, coeficientul crește semnificativ, reflectând faptul că suprafața în pantă devine mult mai mare decât suprafața proiectată. La 90 de grade, suprafața în pantă este teoretic infinită, deoarece acoperișul ar fi vertical.

Acești coeficienți sunt utile pentru estimarea rapidă a materialelor necesare pentru acoperișuri, permițând ajustarea suprafeței calculate pe baza planurilor la suprafața reală care trebuie acoperită.

Alternativ, puteți utiliza calculatorul de suprafețe și consum de materiale de pe site-ul nostru.

Calculator Acoperiș